Grupa dla osób dorosłych

Roczna grupa terapeutyczna  2021. 

 • Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w CZWARTKI, godz. 18:00- 20:00
 • Czas trwania spotkania 2 godziny.
 • Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z prowadzącym.
 • Grupa będzie prowadzona przez psychoterapeutę oraz koterapeutę.

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

 • doświadczają samotności, pustki, poczucia braku sensu życia
 • mają trudność, bądź nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji intymnych, przyjacielskich są nieśmiałe
 • mają trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć
 • unikają konfrontacji, bądź działają impulsywnie
 • nie rozumieją zachowań innych ludzi
 • boją się bliskości
 • nie potrafią kochać
 • nie potrafią bawić się, cieszyć, zachowywać spontanicznie

Celem psychoterapii grupowej jest zmiana w myśleniu, zachowaniu, przeżywaniu, która pomogłaby w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji i związków.

Psychoterapia grupowa umożliwia, dzięki bezpiecznej atmosferze, dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi. To kontakt z osobami w grupie umożliwia poznanie własnych nieadaptacyjnych zachowań oraz zrozumienie powodów swoich trudności w funkcjonowaniu z innymi ludźmi oraz tego w jaki sposób budujemy z nimi relacje. Można dowiedzieć się jak nasze zachowanie wpływa na innych, na stosunek do nas, jak również na nasz stan. Większa świadomość naszych zachowań, doświadczanie ich konsekwencji, kształtuje obraz nas samych i pozwala zobaczyć, że mamy wpływ na to jak wyglądają nasze relacje. A dostrzegając odpowiedzialność za swój wpływ na innych, dostrzegamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

 

 Terapie prowadzić będzie: psycholog, psychoterapeuta Paweł Łaszkiewicz