Diagnoza Dzieci i Młodzieży

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość,)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze (rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich)
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)
 • diagnoza ucznia szczególnie zdolnego
 • diagnoza przyczyn niepowodzeń w szkole (ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

Prowadzimy również diagnozę dojrzałości przedszkolnej i szkolnej:

diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 5-cio i 6-cioletnich. Badania gotowości szkolnej mają na celu ocenę rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia zerówki lub pierwszej klasy. Warto się na nie zgłaszać już od początku roku kalendarzowego, aby móc zastosować odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, jeśli dziecko nie będzie wystarczająco gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego.

diagnoza dojrzałości przedszkolnej dzieci 3 i 4 letnich. Badania dojrzałości przedszkolnej będą pomocne, gdy:

 • rodzice nie są pewni czy dziecko jest wystarczająco samodzielne oraz dojrzałe emocjonalnie i społecznie
 • chcą wiedzieć w jaki sposób przygotować dziecko do edukacji przedszkolnej
 • pragną zminimalizować trudności jakie dziecko może napotkać podczas adaptacji przedszkolnej
 • wahają się czy to dobry moment na posłanie dziecka do przedszkola

Diagnoza dojrzałości szkolnej zazwyczaj składa się z 1 z rodzicami, dwóch spotkań indywidualnych z dzieckiem, sporządzenia pisemnej opinii psychologicznej.

Diagnoza dojrzałości przedszkolnej zazwyczaj składa się 2 spotkań z rodzicami i dwóch spotkań z dzieckiem.

Diagnozę i terapię dzieci i młodzieży prowadzi:

Warszawa Centrum:Warszawa Ursynów:
 • Iwona Mateuszuk
 • Katarzyna Jamrozik
 • Ewelina Skotnicka
 • Monika Górniak-Ciosek

 • Damian Berent
 • Agnieszka Chudzyńska
 • Iwona Mateuszuk