Grupa dla osób z zespołem Aspergera

 

Rozpoczynamy nabór do grupy terapeutycznej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

Czas trwania to październik-listopad 2018 i obejmuje on 12 spotkań, po 1,5h każde.

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki od 18:00 do 19:30.

Prowadzimy również TUS dla dzieci i młodzieży.
Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z prowadzącym.

Zapraszamy osoby które:

▪️Doświadczają trudności w rozumieniu otoczenia i pragną lepiej poznać siebie, rozpoznać źródła swoich trudności i nauczyć się radzić sobie z nimi
▪️obawiają się nowego środowiska i zmian w otoczeniu
▪️chcą czuć się pewnie i bezpiecznie w kontaktach z innymi
▪️chcą lepiej rozumieć swoje uczucia i sposoby zachowania, oraz umieć je wyrażać
▪️pragną nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi
▪️przeżywają powtarzające się konflikty z osobami z otoczenia
▪️przeżywają trudności o charakterze depresyjnym lub nerwicowym (lęki, obniżenie nastroju, poczucie pustki, bezradności, natręctwa)
▪️chcą budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi
chcą się dowiedzieć co inni myślą, czują i jak reagują w kontakcie z nimi
▪️pragną odnaleźć swoje mocne strony, rozwinąć swoje możliwości


Praca w grupie terapeutycznej stanowi okazję do przyjrzenia się sobie i lepszego rozumienia relacji z innymi ludźmi. 
Doświadczenie zdobywane w trakcie sesji grupowych sprzyja uczeniu się, i przekraczaniu własnych ograniczeń, oraz pozwala wypracować nowy, konstruktywny sposób emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi.

Prowadząca: Karolina Dyrda