A A A

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat. Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Jest to cykl 12 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 720zł, istnieje możliwość opłaty w trzech ratach.
OSOBOM KONTYNUUJĄCYM UDZIAŁ W KOLEJNYCH CYKLACH TRENINGU, PRZYSŁUGUJE 10% ZNIŻKI. 


Grupy odbywają się cyklicznie, od września do lipca. Nabory odbywają się przez cały rok. 

plac Konstytucji:

prowadzi Monika Grześ, zajęcia będą odbywały się w soboty, w godzinach:

grupa wiekowa 7-9 lat: 09:30-11:00
grupa wiekowa 10-12 lat: 11:30-13:00
grupa wiekowa 13-15 lat: 13:30-15:00

prowadzi Edyta Szmit, zajęcia będą odbywały się we wtorki, w godzinach:

grupa wiekowa 4-6 lat: 16:00-17:30
grupa wiekowa 7-9 lat: 17:45-19:15

Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień/październik 2015. Zapraszamy na kwalifikacje!

Ursynów:

prowadzi Edyta Szmit, zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:

grupa wiekowa 7-9 lat: soboty 09:00-10:30
grupa wiekowa 4-6 lat: soboty 11:00-12:30
grupa wiekowa 10-12 lat: soboty 13:00-14:30 oraz 15.00 - 16.30
Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień/październik 2015. Zapraszamy na kwalifikacje!


Trening umiejętności społecznych prowadzą: