A A A

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat. Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Jest to cykl 12 spotkań po 90 minut. Koszt całego cyklu to 720zł, istnieje możliwość opłaty w trzech ratach.

Grupy odbywają się cyklicznie od września do lipca. Nabory odbywają się przez cały rok. Każdy trening prowadzą dwie osoby.  termin rozpoczęcia grup w roku 2015:

 


 • grupa wiekowa 7-9, wrzesień, Monika Grześ
 • grupa wiekowa 10-12, wrzesień, Monika Grześ
 • grupa wiekowa 13-15, wrzesień, Monika Grześ
 • grupa wiekowa 4-6, wrzesień, Edyta Szmit
 • grupa wiekowa 10-12, wrzesień, Edyta Szmit

Trening umiejętności społecznych prowadzą: