DLA DOROSŁYCH

Sesje grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Terapia grupowa daje też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych.

w trakcie trwania zajęć dowiadujemy sie jak jesteśmy odbierani przez członków grupy wsparcia, a także mamy szansę na nawiązanie satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Aktualnie prowadzimy nabór do następujących grup:

Dwudniowy warsztat PRZEKONANIA - Twój klucz do dobrego życia 

Psychoterapia grupowa dla dorosłych prowadzi Damian Szestopałko

Grupa dla dorosłych cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu aktualnie kwalifikacje wstrzymane, ze względu na urlop macierzyński prowadzącej

 

Zapraszamy na kwalifikacje do grup!